geotectonic

geotectonic
  a. pertaining to earth's structure.
   ♦ geotectonics, n. structural geology.

Dictionary of difficult words. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • geotectonic — GEOTECTÓNIC, Ă, geotectonici, ce, s.f., adj. 1. s.f. Ramură a geologiei care studiază structura scoarţei terestre şi cauzele mişcărilor şi deformărilor pe care le suferă aceasta; tectonică. 2. adj. Care aparţine geotectonicii (1), privitor la… …   Dicționar Român

  • geotectonic — [jē΄ōtek tän′ik] adj. [ GEO + TECTONIC] TECTONIC (sense 3) …   English World dictionary

  • geotectonic — |jēō+ adjective Etymology: ge + tectonic : of or relating to the form, arrangement, and structure of rock masses of the earth s crust : structural * * * geotectonic, thermal etc.: see geo …   Useful english dictionary

  • geotectonic — adjective Date: 1882 of or relating to the form, arrangement, and structure of rock masses of the earth s crust resulting from folding or faulting • geotectonically adverb …   New Collegiate Dictionary

  • geotectonic — /jee oh tek ton ik/, adj. tectonic (def. 2). [1880 85; GEO + TECTONIC] * * * …   Universalium

  • geotectonic — adjective Of or pertaining to geotectonics …   Wiktionary

  • geotectonic — geo·tectonic …   English syllables

  • geotectonic — ge•o•tec•ton•ic [[t]ˌdʒi oʊ tɛkˈtɒn ɪk[/t]] adj. gel tectonic 2) • Etymology: 1880–85 …   From formal English to slang

  • geotectonic — /ˌdʒioʊtɛkˈtɒnɪk/ (say .jeeohtek tonik) adjective relating to the structure of the earth s crust or to the arrangement and form of its constituents …  

  • geotectonic geology — noun : structural geology …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”